Viktige frister

Det er lett å gå seg vill i «jungelen» av tidsfrister som man må forholde seg til når man driver virksomhet i Norge. Bøter og gebyrer blir konsekvensen dersom man som ansvarlig ikke passer på.

Med regnskapsfører slipper du ansvaret med å følge med på fristene. Jeg sender inn nødvendig dokumentasjon til rett tid og rett instans. Det eneste som kreves fra din side er at du sørger for å oversende nødvendig underlag.

Under nevner jeg noen av de viktigste fristene en virksomhet må forholde seg til:

Januar

5. januar – frist for a-melding for foregående måned
31. januar – aksjonærregisteroppgave

Februar

5. februar – frist for a-melding for foregående måned
10. februar – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift

Mars

5. mars – frist for a-melding for foregående måned
15.mars – Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

April

4.april – Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk
4.april – Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister – utsendelse på papir starter
5. april – frist for a-melding for foregående måned
10. april – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift
30. april – Skattemelding (selvangivelsen) for formue- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister – frist for å søke om utsatt leveringsfrist

Mai

5. mai – frist for a-melding for foregående måned
15.mai – Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
31. mai – Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for å levere
31. mai – Alle som vet at de betalte for lite skatt i fjor, kan velge å betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe rentene på restskatten.

Juni

5. juni – frist for a-melding for foregående måned
10. juni – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift
21. juni – Skatteoppgjøret er klart for de aller fleste
30. juni – Siste frist for generalforsamlingens godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Juli

5. juli – frist for a-melding for foregående måned
31. juli – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret

August

4. august – Skatteoppgjøret, andre pulje sendes ut
5. august – frist for a-melding for foregående måned
31. august – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift

September

5. september – frist for a-melding for foregående måned
15.september – Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

Oktober

5. oktober – frist for a-melding for foregående måned
10. oktober – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift
25.oktober – Skatteoppgjøret – siste pulje er klar

November

5. november – frist for a-melding for foregående måned
15.november – Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

Desember

5. desember – frist for a-melding for foregående måned
10. desember – frist for innberetning og betaling av merverdiavgift
Medio desember – Skattekortet/skattemeldingen for neste år er klart